Έτος 2018 Αρχείο

Έτος 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1-2018

Έτος 2018 Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2-2018 ΑΔΑ: ΨΞΙ3ΟΚΙΚΙΘ-ΣΑΙ

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 6ΑΞΝΩΞΠ-2Σ2

Έτος 2018

 • Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΑΔΑ: 7ΧΚΔΩΞΠ-9ΦΛ

Έτος 2018

 • Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2018 ΑΔΑ: 6ΝΖΡΩΞΠ-ΤΣΗ

Έτος 2018

 • Πέμπτη, 31 Μαϊου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018 ΑΔΑ: Ρ6ΝΜΩΞΠ-ΩΝ7

Έτος 2018

 • Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2018 ΑΔΑ: Ω1Ψ6ΩΞΠ-5ΡΑ

Έτος 2018

 • Τετάρτη, 02 Μαϊου 2018

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαρίου 2018 ΑΔΑ: 6ΝΙΧΩΞΠ-ΚΙ1

Έτος 2018

 • Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Αριθμός Απόφασης Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού Α' Τριμήνου 2018 ΑΔΑ: ΨΣΘΞΩΞΠ-ΝΣΓ

Έτος 2018

 • Πέμπτη, 31 Μαϊου 2018

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης