Κλείσιμο
Μήνυμα Δημάρχου

andrikopoulos

Με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Δημάρχου του Δήμου μας και σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε, τιμώντας με, με την ψήφο σας. Η ευθύνη είναι μεγάλη, γιατί εκτός των άλλων, είμαστε ένας δήμος με πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις προς τους πολίτες αλλά και ρόλο στη επαρχία.

Με τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου και της κατανόησής σας, στο ότι είμαστε σε μεταβατικό στάδιο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα φέρουμε σε πέρας το έργο που έχουμε αναλάβει.

Δουλεύοντας σκληρά, ενώνοντας δυνάμεις, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, τα συλλογικά όργανα και οι εθελοντές θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συνδημοτών μας.

Όπως έχουμε δεσμευτεί, η Διοίκηση του Δήμου μας θα στηρίζεται στους πυλώνες: Δικαιοσύνη, συνεργασία, συλλογικότητα, ευθύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμός για τον κάθε πολίτη.

Κάνοντας πράξη τα πιο πάνω και μέσα από το δικτυακό μας χώρο δημιουργούμε ένα ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μέσα από το οποίο οι δημότες μπορούν να εκφράσουν θέσεις, απόψεις και παρατηρήσεις, για το τι γίνεται στο Δήμο μας. Μέσα από την περιδιάβαση στις ηλεκτρονικές σελίδες του δήμου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας, για θέματα Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας και Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής.

Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία συμβάλλει στη διαφάνεια, στη σωστή ενημέρωση, στη συλλογικότητα των αποφάσεων και ενισχύει τη δημοκρατία για το καλό του πολίτη για τον οποίο νοιαζόμαστε.

Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί στη οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ισχυρού και πρωτοπόρου Δήμου της ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης.

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μας και σας εύχομαι καλή και εποικοδομητική περιδιάβαση και σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε για να σας φιλοξενήσουμε με το δικό μας τρόπο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ηλίας Α. Ανδρικόπουλος

Μήνυμα Δημάρχου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά, μελέτες, προδιαγραφές και διαδικασίες για την έγκριση δόμησης

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 14:08

1. Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών, από την υποβολή των απαιτούμενων  μελετών  και δικαιολογητικών.

Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια  συνολικής επιφανείας προσμετρουμένης  ή μη στο σ.δ. 2.000τ.μ. και για  δύο (2) έτη  για  κτίρια  συνολικής  επιφανείας προσμετρουμένης ή μη στο σ.δ. μεγαλύτερης των 2.000τ.μ.

Τυχόν απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις γίνονται εντός  αποκλειστικής προθεσμίας  δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

2.1.  Για  τη  χορήγηση  Έγκρισης  Δόμησης  υποβάλλονται στην αρμόδια για την περιοχή του ακινήτου Υπηρεσία Δόμησης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α1. Αίτηση  του  κυρίου  ή του  έχοντος νόμιμο  δικαίωμα με τις  δηλώσεις  αναθέσεων –  αναλήψεων  με πλήρη  και σαφή  προσδιορισμό της  αιτουμένης έγκρισης δόμησης (τίτλος έργου). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από τυχόν εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και αναγράφει όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος:

αα) τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ) και στοιχεία του τυχόν εξουσιοδοτημένου προσώπου,

ββ) αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου,

γγ) τίτλους κτήσεως και μεταγραφή αυτών για κάθε ακίνητο, δήλωση ποσοστού δικαιώματος επί του ακινήτου

δδ) πίνακα υποβαλλόμενων σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών

α2. Έντυπο δηλώσεων  ανάθεσης  και ανάληψης  της  ευθύνης σε αρμόδιους  κατά  ειδικότητα Μηχανικούς, για  τη σύνταξη  της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.

α3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα  με τα  επιτρεπόμενα  και  πραγματοποιούμενα στοιχεία  του  διαγράμματος  δόμησης  και  πίνακα  καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων  ή Υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες  απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις ή τυχόν εγκρίσεων όπως προβλέπεται από τους  όρους  δόμησης της περιοχής.

α4. Φύλλο ελέγχου, με το όνομα του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της  άδειας  δόμησης,  όπως αναφέρεται στην  αίτηση,  τα στοιχεία διεύθυνσης του έργου και τα απαραίτητα στάδια ελέγχου και εγκρισεων  στην Υπηρεσία Δόμησης.

Τα ως άνω στοιχεία α1, α2, α3, α4 πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο  τεύχος  με πρώτη σελίδα  την αίτηση  και τελευταία το φύλλο ελέγχου,  σύμφωνα με το υπόδειγμα. β. Τοπογραφικό  διάγραμμα  σε δύο αντίγραφα. Το τοπογραφικό  διάγραμμα,  επιπλέον  των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες  διατάξεις των προδιαγραφών,  περιλαμβάνει:

1. εξάρτηση  των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό  τριγωνομετρικό δίκτυο,

2. περίγραμμα  του  προς οικοδόμηση  έργου  μονοσήμαντα ορισμένο  με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

3. πλήρη φωτογραφική  αποτύπωση

4. υψομετρική  αποτύπωση

Οι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες νόμιμο  δικαίωμα  δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για  την  ακρίβεια  των δηλουμένων  ορίων  των οικοπέδων τους  και  για  την  ύπαρξη και  την  αιτία του  δικαιώματος τους  να ζητήσουν  την έκδοση  άδειας  δόμησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση για έγκριση  δόμησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογη− τικά  στοιχεία της  παραγράφου  2.1,  δεν γίνεται δεκτή  και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει  πρωτοκολληθεί.

    Διαβάστηκε 1248 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης