Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 26/09/2016

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016 13:10

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 10 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη Δ.Ε. Ευρωστίνης.

2. Περί παραχώρησης της χρήσης χώρου του δημοτικού καταστήματος Δ.Ε. Ευρωστίνης (πρώην Δημαρχείου) στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Δερβενίου.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικάλυψη ρέματος στην τοπική κοινότητα Λυγιάς.

4. Αίτημα μείζονος μειοψηφίας περί της 108/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» αποπομπής της θεατρικής ομάδας (Δημοτικής ενότητας Ευρωστίνης) "Πειραματιστές" από το Νομικό Πρόσωπο.

5. Περί επαναβεβαίωσης χρηματικού ποσού, λόγω μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στην τοπική κοινότητα Λυγιάς.

6. Ενημέρωση και υποβολή πρότασης για μελέτη φράγματος Σκουπέϊκου Κορινθίας.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της προώθησης προς τους αρμόδιους φορείς του αιτήματος των ΤΟΕΒ Δερβενίου-Πεταλούς, Λυγιάς, Στομίου και Λυκοποριάς-Καλλιθέας περί χρηματοδότησης έργων αποθήκευσης νερού για αρδευτικούς σκοπούς (Aίτημα μείζονος μειοψηφίας).

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραμονή της λειτουργίας του πρακτορείου ΔΕΔΔΗΕ στο Ξυλόκαστρο.

9. Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

10. Έγκριση καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

11. Έγκριση καθορισμού τελών υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

12. Επιβολή ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου.

13. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

14. Επιστολή κ. Σκούρα Δημητρίου περί μεταφοράς του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου και των υπόλοιπων χρήσεων του κτιρίου του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου.

15. Τροποποίηση της αρ 83/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (τροποποίηση ορισμού θητείας Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.)

16. Γνωστοποίηση ανακοίνωσης του περιφερειακού συμβουλίου περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά «Φάκελο Ανανέωσης της υπ΄αρ πρωτ. 674/23-2-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ.Π.Π. που αφορά το Σταθμό Βάσης τηλεοπτικού αναμεταδότη της εταιρείας DIGEA Ψηφιακός πάροχος Α.Ε. με κωδικό θέσης ''Ξυλόκαστρο-001'' που βρίσκεται στη θέση «Μονή Κορυφής» του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

17. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για επιστολή προς το Δήμο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Κορινθίας.

18. Λήψη απόφασης για περιορισμό του καπνίσματος και σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους και μείωση της τοξικής ρύπανσης στους δημόσιους χώρους από τα αποτσίγαρα – Αίτημα Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

19. Περί προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση έργων ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στη θέση ΧΟΝΤΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ τοπικής κοινότητας Καμαρίου.

20. Περί παράτασης άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο μας.

21. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου στο αίτημα του δήμου που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.

22. Αίτημα καθαριστριών Σχολείων για επέκταση ωραρίου απασχόλησής τους.

23. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για λειτουργικές δαπάνες.

24. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εκτέλεση έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».

25. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

26. Έγκριση αρ 101/2016 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού.

27. Έγκριση αρ 111/2016 απόφασης νομικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού β΄τριμήνου έτους 2016.

28. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.

29. Αίτημα κ. Παράσχη Γεωργίου για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

30. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών άρθρου 221 ν. 4412/2016.

31. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών άρθρου 221 ν. 4412/2016.

32. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

33. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Μελισσίου.

34. Αίτημα κ. Τολιόπουλου Κωνσταντίνου για μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών.

35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» με αρ μελ 25/2016.

  1. Περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.

  2. Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΞΕ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας.

  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  6. Έγκριση αρ 126/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2015.

  7. Αίτημα κ. Τελατινίδη Νικολάου για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων.

  8. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  16. Αίτημα κ. Κολοκυθά Γεωργίου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  17. Αίτημα κ. LAKOVA TZVETELINA για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  18. Αίτημα κ.Τακουμάκη Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  20. Ορισμός εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2016.

  21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».    

    Διαβάστηκε 1616 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης