Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2016

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 12:32

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 & ΩΡΑ 19:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης έτους 2017.
 2. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής και έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ».
 3. Περί προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση έργων ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. στη θέση ΧΟΝΤΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ τοπικής κοινότητας Καμαρίου (εξ αναβολής).
 4. Επιστολή κ. Σκούρα Δημητρίου περί μεταφοράς του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου και των υπόλοιπων χρήσεων του κτιρίου του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου (εξ αναβολής).
 5. Αίτημα συλλόγου γυναικών Καρυάς για παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Καρυωτίκων.
 6. Έγκριση δέσμευσης για εγγραφή πίστωσης προνοιακών επιδομάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017.
 7. Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού καταστήματος στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου. (ΜARE).
 8. Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού καταστήματος BΑY BEEZE στην τοπική κοινότητα Συκιάς. 
 9. Έγκριση αρ 107/2016 απόφασης Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί ψήφισης Ο.Ε.Υ.
 10. Έγκριση αρ 126/2016 απόφασης Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
 11. Ορισμός επιτροπής Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
 12. Ορισμός οργάνου για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
 13. Έγκριση αρ 24/2016 απόφασης Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2015.
 14. Έγκριση αρ 25/2016 απόφασης Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2015.
 15. Αποδοχή χρηματοδότησης για ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΣΑΕ 055).- Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑ.
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.
 18. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.
 19. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ.
 20. Τροποποίηση προϋπολογισμού για δαπάνη Τεχνικού Ασφαλείας Δήμου.
 21. Τροποποίηση υπόλοιπου ποσού ΣΑΤΑ Σχολείων.
 22. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 23. Αίτημα κ. Σταύρου Χρυσόστομου για παροχή κοινωφελούς εργασίας.
 24. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος & λαμπτήρα σε υπάρχοντα στύλο στην τοπική κοινότητα Ξανθοχωρίου

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

  1. Περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.

  2. Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΞΕ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας.

  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  6. Έγκριση αρ 126/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2015.

  7. Αίτημα κ. Τελατινίδη Νικολάου για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων.

  8. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  16. Αίτημα κ. Κολοκυθά Γεωργίου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  17. Αίτημα κ. LAKOVA TZVETELINA για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  18. Αίτημα κ.Τακουμάκη Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  20. Ορισμός εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2016.

  21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».    

    Διαβάστηκε 2001 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης