Συνεδριάσεις - Κανάλι Youtube

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2016

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου | Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016 14:47

Προς: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & ΩΡΑ 19:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

 1. Λήψη απόφασης για τιμητική διάκριση εθελοντικών ομάδων που συμβάλλουν στο έργο του Δήμου και της Πυροσβεστικής, τόσο σε θέματα πυροπροστασίας όσο και σε θέματα εκτάκτων αναγκών.
 2. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης έτους 2017- Κατανομή ΣΑΤΑ.
 3. Συζήτηση για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 4. Συζήτηση – ενημέρωση για τη λειτουργία ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 5. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010.
 6. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212-Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.
 7. Ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ).
 8. Υποβολή Κοινής Διαμαρτυρίας Δημάρχων Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Σικυωνίων για την αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων της ΔΕΗ Ξυλοκάστρου και Κιάτου.
 9. Έγκριση μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της  ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη από 1-3 Δεκεμβρίου 2016.
 10. Έγκριση αρ 124/2016 απόφασης Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί καθορισμού διδάκτρων ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ.
 11. Τρόπος εκτέλεσης έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 12. Τρόπος εκτέλεσης έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ».
 13. Τρόπος εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ.
 14. Αναπροσαρμογή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).
 15. Καθορισμός ύψους ημερήσιου  τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
 16. Περί του τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών.
 17. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Γ΄τριμήνου έτους 2016.
 18. Τροποποίηση αρ 293/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού άρδευσης τοπικής κοινότητας Λαγκαδαίϊκων.
 19. Τροποποίηση προϋπολογισμού- Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016.
 20. Τροποποίηση προϋπολογισμού για αξιοποίηση γεωτρήσεων άρδευσης.
 21. Τροποποίηση προϋπολογισμού για μελέτη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 22. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 23. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων κάτω των ορίων (βάσει τιμής).
 24. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων Δήμου.
 25. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου.
 26. Αίτημα κ. Ζαρουχλιώτη Πέτρου για παροχή κοινωφελούς εργασίας.
 27. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Μελισσίου.
 28. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης τριών φωτιστικών σωμάτων στην τοπική κοινότητα Κάτω Λουτρού.
 29. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Γελινιάτικων.
 30. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου και φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Συκιάς.
 31. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου ΦΟΠ και ενός φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Μάννας.
 32. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων ΦΟΠ και δύο φωτιστικών σωμάτων στην τοπική κοινότητα Καμαρίου.
 33. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων και μια παροχή ΦΟΠ στην τοπική κοινότητα Λυγιάς.
 34. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων και μια παροχή ΦΟΠ στην τοπική κοινότητα Ρίζας.
 35. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Ρίζας.
 36. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ,ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ,ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κλπ).


  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

  1. Περί μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.

  2. Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΞΕ περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016.

  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν παράκαμψη επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου – Καρυωτίκων για την καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας.

  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  6. Έγκριση αρ 126/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2015.

  7. Αίτημα κ. Τελατινίδη Νικολάου για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Μ.Σ. Τρικάλων.

  8. Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

  9. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

  11. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  12. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  13. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

  14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  16. Αίτημα κ. Κολοκυθά Γεωργίου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  17. Αίτημα κ. LAKOVA TZVETELINA για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  18. Αίτημα κ.Τακουμάκη Ευάγγελου για χορήγηση άδειας πωλητού Λαϊκής Αγοράς ως παραγωγού.

  19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

  20. Ορισμός εποπτών λαϊκών αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2016.

  21. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».    

    Διαβάστηκε 1383 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης