Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε. 15/04/2013

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. | Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013 07:22

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.

Την 15η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές Μηχαν/κής Επεξεργασίας».
  3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Αγορές Βιβλίων (ΚΔΑΠ)».
  4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Εντύπων & Γραφικής Ύλης (ΚΔΑΠ)».
  5. Έγκριση για την απευθείας μίσθωση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου (Λεωφορείου) για μετακίνηση του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου στην Αθήνα, στο πλαίσιο ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    Διαβάστηκε 2297 φορές