Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ 03/06/2013

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. | Τετάρτη, 29 Μαϊου 2013 13:02

Την 3η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 

  1. Διοργάνωση Μουσικοθεατρικής Εκδήλωσης του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου στο Θέατρο «Άγγελος Σικελιανός» εν’ όψει της θερινής περιόδου και ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Εκδηλώσεων – Επιδείξεων ΚΔΑΠ».
  2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
  3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Διάφορα Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΒΣΣ».
  4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Διάφορα Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΔΑΠ».
  5. Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού».
  6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
  7. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και σύναψη δίμηνης Σύμβασης Εργασίας ενός (1) ατόμου για τις έκτακτες ανάγκες του προγράμματος «ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου»

 

 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 

 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Διαβάστηκε 2287 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης