Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. 13-01-2014

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. | Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014 08:04

Την 13η του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

  1. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
  2. Ορισμός Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών.
  3. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
  4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  5. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
  6. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
  7. Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με το αποτέλεσμα της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου παζαριού από το ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.                                                                                           

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Διαβάστηκε 3241 φορές