Πρόσκληση για συνεδρίαση ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. 17-02-2014

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. | Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 09:22

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 17η του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

  1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».
  2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
  3. Παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών των υπ’ αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ-5138 & ΚΗΥ-5140 οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
  4. Ορισμός εκκαθαριστή αποστολής στοιχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) για την πληρωμή των αμοιβών του προσωπικού.
  5. Σύνταξη προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης και επιλογής.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Διαβάστηκε 3181 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης