Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. 17/03/2014

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. | Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014 07:39

ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 17η του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β'), με θέματα:

  1. Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
  2. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Διαβάστηκε 3106 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης