Πρόσκληση για συνεδρίαση ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. 04-08-2014

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. | Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014 09:34

Την 4η του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β'), με θέματα:

  1. Κατάρτιση και Ψήφιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Υλικά Φαρμακείου ΒΣΣ».
  3. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Ηλεκτρ. Υπολογιστές & Ηλεκτρ. Συγκροτήματα».
  4. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Λοιπός Εξοπλισμός».
  5. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Γραφική Ύλη & Λοιπά Υλικά».
  6. Αποδοχή αίτησης για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδών Κοινωνικής Εργασίας στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Διαβάστηκε 2821 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης