Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 14.00    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα :

1.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
2.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
3.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (λάστιχο-σύστημα κρεμάσματος λάστιχου)  
4.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη
5.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας εποπτικού- εκπαιδευτικού υλικού για ΠΣΞ
6.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας παιχνιδιών για τους Παιδικούς Σταθμούς
7.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» :
       α/ Ηλεκτρικής Σκούπας για Παιδικό Δημοτικό Σταθμό Δερβενίου και
       β/ Φαξ για το ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου
8.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης  για Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως
9.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
10.    Προγραμματισμός εκδήλωσης «Συναυλία Μαθητών Δημοτικού Ωδείου Δερβενίου»
11.    Προγραμματισμός εκδήλωσης με την θεατρική παράσταση στη Δ. Ε.  Ευρωστίνης «Οι Ασυμβίβαστοι» (αφιέρωμα στον Κώστα Μουρσελά)  από τη θεατρική Ομάδα της Δ.Ε  Ευρωστίνης «Πειραματιστές»
12.    Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης  με τη χορωδία του συλλόγου «ΑΥΛΟΣ»
13.    Προγραμματισμός εκδήλωσης  με θέμα το περιβάλλον και την ανακύκλωση  
14.    Υλοποίηση προγραμμάτων ΄΄Αθληση για όλους΄΄ περιόδου 2013-2014
15.    Καθορισμός ειδικότητας απασχόλησης ενός  (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ    ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     2013 και ώρα 9 π.μ.    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα :

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.)  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την  ΠΕΜΠΤΗ 24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 14.00   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων , στα  παρακάτω θέμα :

1.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης  και λοιπά υλικά γραφείων
2.    Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση μηχανογραφικών προγραμμάτων
3.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπού εξοπλισμού (μοκέτες) για ΠΣΞ
4.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (παιχνίδια) για ΠΣΞ
5.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας βιβλίων για ΠΣΞ
6.    Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας εντύπων, φακέλων, σφραγίδων
7.    Προγραμματισμός εκδήλωσης  «Συναυλία Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

ας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 15.30  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων , στα  παρακάτω θέμα :

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3 . ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
4. ΑΙΤΗΜΑ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΟΥ Π.Σ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014
5 . ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ    ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1. ΄Εγκριση  απολογισμού και ισολογισμού  του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> οικονομικού έτους 2011.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    2013 και ώρα 14.30   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στο παρακάτω θέμα :

1. Κατάρτιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ    "ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ" οικονομικού έτους 2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2013 και ώρα 14.00   
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 2. Καθορισμός διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης για το έτος 2013-2014
 3. Ψήφιση πίστωσης για Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (αμοιβή ιατρού Παιδικών Σταθμών Ξυλοκάστρου και Δερβενίου)
 4. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων
 5. Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (Πλην κτιρίων έργων ).
 6. Έγκριση διενέργειας –ψήφιση πίστωσης προμήθειας υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2013 και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

1.    ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
2.    ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  
3.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ  2013 και ώρα 11.00    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί :
Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 και ώρα 14.00    
στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης , στα παρακάτω θέματα :

 1. Κατάρτιση και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ΝΠΔΔ
 2. Υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013 για τη χρηματοδότηση των δομών “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΄΄  και “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΄΄  στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1360/19-6-2013 της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε Συμμετοχή
 3. Προγραμματισμός  εκδήλωσης  από τα τμημάτων παραδοσιακών χορών παιδιών και ενηλίκων
 4. Προγραμματισμός εκδηλώσεων  με θεατρικές παραστάσεις  στο Δερβένι  από τη θεατρική Ομάδα της Δ.Ε Ευρωστίνης «Πειραματιστές»
 5.  Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης από τη χορωδία του Κ.Α.Π.Η Ξυλοκάστρου
 6. Προγραμματισμός μουσικής εκδήλωσης  με τη χορωδία του συλλόγου ΑΥΛΟΣ
 7. Ψήφιση πίστωσης για μεταφορά μελών ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Παραγωγής Υγείας.
 8. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια εντύπων (Σελιδοδείκτες) για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 9. Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες γενικής φύσεως (Παιδικός Σταθμός Ξυλοκάστρου )
 10. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό Δερβενίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών με δίμηνη σύμβαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 9

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης