Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου ‐ Ευρωστίνης εισχώρησε στην Πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια την 28/12/2020 και δεσμεύτηκε, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση 17/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου , να:

● μειώσει τις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
● αυξήσει την ανθεκτικότητα της πόλης με την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 αναμένεται να επιτευχθεί από ένα συνδυασμό δράσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εντός των ορίων του Δήμου. Το ΣΔΑΕΚ που καταρτίστηκε προβλέπει δράσεις και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους παρακάτω τομείς:

Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις

 • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού

Οικιακός και Τριτογενής τομέας

 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Εφαρμογή ΚΕΝΑΚ στα νέα και ριζικώς ανακαινιζόμενα κτίρια (ΚΣΜΕ)

Μεταφορές

 • Ανανέωση Στόλου Δημοτικών Οχημάτων & Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης
 • Δράσεις βιώσιμης κινητικότητας
 • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Διαχείριση απορριμμάτων

 • Χωριστή συλλογή και επεξεργασία πράσινων αποβλήτων
 • Σύστημα διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή
 • Χωριστή συλλογή χαρτιού
 • Οικιακή κομποστοποίηση

Προώθηση τοπικής ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μεγάλες μειώσεις αναμένονται από τομείς στους οποίους ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει άμεση επίδραση (ιδιωτικές μεταφορές, οικιακός και τριτογενής τομέας). Για το λόγο αυτό, η επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο στενής παρακολούθησης μέχρι την επόμενη αναφορά προόδου προς το Σύμφωνο των Δημάρχων. Με το σύνολο των δράσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο αναμένεται μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 της τάξης του 42%.

Παράλληλα, έγινε μία αξιολόγηση της κλιματικής επικινδυνότητας και τρωτότητας του Δήμου από την κλιματική αλλαγή, όπου εντοπίστηκε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες και οι καύσωνες είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για το Δήμο. Για την θωράκιση των πολιτών, των υποδομών και γενικότερα της λειτουργίας της πόλης είναι απαραίτητη η λήψη σειράς μέτρων που θα μετριάσουν το πρόβλημα και θα ανακουφίσουν κατά κύριο λόγο τους πολίτες του Δήμου. Τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εστιάζουν στο/στη:

 • Προστασία των ακτών από τη διάβρωση
 • Ανάπλαση αισθητικού δάσους Πευκιά και προστασία των δασικών εκτάσεων εν γένει
 • Διαχείριση Νερού
 • Αντιπλημμυρική Προστασία
 • Τουρισμός
 • Ανάπτυξη Δράσεων Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης Πολιτών, Τοπικών Αρχών και μαθητών

Ο Δήμος σε συνδυασμό με τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης θα εξετάζει διαρκώς την εφαρμογή των περιγραφόμενων αλλά και νέων μέτρων στους διάφορους τομείς και θα εντατικοποιήσει την προσπάθεια του για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Πρωτίστως, θα εφαρμόζει σταδιακά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς άμεσης αρμοδιότητας του (δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, δημοτικός στόλος οχημάτων, δημοτικός φωτισμός) ώστε να αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους δημότες του όσο και για τον τριτογενή τομέα, αλλά και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και ευημερία των πολιτών προστατεύοντας τους από τις αναμενόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος στα σχετικά αρχεία που ακολουθούν.

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης