Έτος 2011 Αρχείο

Έτος 2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Αποδοχή ποσού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για σχολικούς τροχονόμους»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για τη προμήθεια βιβλίων Γαλλικής-Γερμανικής Γλώσσας , σχολικού έτους 2011-2012»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Ανάθεση λογιστικής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Αποδοχή ποσού 20.000€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Προτάσεις της Σχολικής Επιτροπής στο σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Αίτημα παραχώρησης αίθουσας διδασκαλίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Αίτημα Νηπιαγωγείου Δερβενίου για αντικατάσταση τάπητα »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Aποδοχή επιχορήγησης »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμού στην ΑΤΕ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Έγκριση συμβάσεων καθαριστριών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Έγκριση εισηγήσεων σχολικών μονάδων για τη κάλυψη θέσεων σχολικών τροχονόμων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Περί αιτήματος Νηπιαγωγείου Πιτσών για παραχώρηση αιθουσών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2011

Έτος 2011 Αποφάσεις Δ. Σ Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ.

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Περί μεταφοράς κινητής περιουσίας του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Παναριτίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης