Έτος 2018 Αρχείο

Έτος 2018 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 125-2018 ΑΔΑ: 68ΩΛΟΚ1Θ-ΜΧ3

Έτος 2018 Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Αριθμός Απόφασης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμός Απόφασης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/8/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/9/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 10/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 12/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Αποδοχή ποσού επιχορήγησης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 13/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου (καθαρίστριες σχολικών κτιρίων)Β/θμιας Εκπαίδευσης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 15/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για την υποστήριξη της ομάδας F1 in schools η οποία αποτελείται από μαθητές Γενικού Λυκείου Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 15/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για την υποστήριξη της ομάδας F1 in schools η οποία αποτελείται από μαθητές Γενικού Λυκείου Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 16/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 17/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για προμήθεια πυροσβεστήρων για το γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 19/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Αποδοχή ποσού επιχορήγησης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 2/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εξαρτήματος για videocamera για το 2ο Γυμνάσιο»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 20/2018

Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για τη προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ και εκτυπωτικών μηχανημάτων για σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης