ANAKOΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Προκηρύξεις | Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 14:05

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 περ. γ παρ.4 όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4210/13 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 παρ.2 Ν.4325/2015
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ αριθμ. 6/2021 (ΑΔΑ:6ΦΙΛΟΚ1Θ-Ο48)
Τις βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ αριθμ. 4528/9.6.2021 και 4527/9.6.2021
5. Την υπ΄αριθμ. 56166/26.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΤΛ6-Κ3Κ) απόφαση Υπ. Εσωτερικών
6. Την υπ αριθμ. 135916/16.8.2021 απόφαση του συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 67Θ6Ο1Φ-ΗΛΝ)
7. Την απόφαση του Δ.Σ. 60/2021 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ (ΑΔΑ: 62ΡΖΟΚ1Θ-0ΝΞ)

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημοτικό Ωδείο Ευρωστίνης που εδρεύει στο Δερβένι, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων : διδασκαλία πιάνου και διδασκαλία κιθάρας αντίστοιχα, συνολικής διάρκειας έως ένα έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

    Διαβάστηκε 82 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης