Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 16/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για τη ρύθμιση κυκλοφορίας λόγω εργασιών του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ» αριθμ. μελ. 30/2011.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Προτάσεις κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2015 της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 18/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Προτάσεις για αναπροσαρμογή ή μη των τελών, φόρων δικαιωμάτων κλπ. Για το έτος 2015.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης περί μείωσης των δημοτικών φόρων και τελών σε ΑΜΕΑ, απόρους, πολύτεκνους, τρίτεκνους κλπ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας καθώς και δέσμευση δύο θέσεων στάθμευσης μπροστά στο κατάστημα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ,στη οδό Π. Τσαλδάρη 45 στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2014 ΑΔΑ: Ω58ΟΩΞΠ-ΙΒΧ Ω58ΟΩΞΠ-ΙΒΧ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» του κ. Διονυσίου Σταματόπουλου του Σπυρίδωνος, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου στη διεύθυνση Κ.Καραμανλή 5, του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρω
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης περί μετακίνησης του περιπτέρου που βρίσκεται δίπλα στην Ρουβέρα λόγω του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για καθορισμό χώρου εναπόθεσης αδρανών υλικών, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για αποκλεισμό οδού Νότια της γέφυρας του ποταμού Σύθα για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Ξυλόκαστρο.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 25/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2014 ΑΔΑ: ΩΑΟΥΩΞΠ-ΗΚΤ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «EVROSTIA» ιδιοκτησίας της κ.Παναγιώτας Κοψιδά του Σωτηρίου που βρίσκεται στην οδό Υψηλών Αλωνίων, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δή
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2014 ΑΔΑ: 64Χ9ΩΞΠ-4ΩΠ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: 2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)» με διακριτικό τίτλο «Καφενείο…..στου Στάθη» ιδιοκτησίας του Σταύρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: 3. Έκφραση γνώμης για δέσμευση θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου στην οδό Αδαμοπούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2014 ΑΔΑ: 76ΧΩΩΞΠ-Λ3Υ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014
 • Θέμα: 4. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)» με διακριτικό τίτλο «Άγγελος», ιδιοκτησίας της κ.Μαρίας Αναγνωστοπού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2014 ΑΔΑ: 7ΦΩ3ΩΞΠ-7Ξ8

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης: Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, του κ.Κωνσταντίνου Κορδαλή του Παναγιώτη που βρίσκεται στην οδό Κ.Τσαλδάρη 27, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης