Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 081/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 28.05.14
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2014-2015 »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 082/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 6/04/2012

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Προγραμματισμού και επιτάχυνσης αποκατάστασης επειγόντων έργω και παρεμβάσεων α) για την προστασία των ακτών & β) συντηρήσεις – επιδιορθώσεις επαρχιακού δημοτικού οδικού δικτύου καθώς και Αγροτικής Οδοποιϊας (αίτημα μείζον
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 082/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 24.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 082/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 08.05.14
 • Θέμα: «Oριστική απόφαση για την ονομασία οδών στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 083/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 6/04/2012

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 083/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 24.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη για την μετατόπιση ενός στύλου στην Τ.Κ. Πύργου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 083/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 08.05.14
 • Θέμα: «Oριστική απόφαση για την ονομασία οδού στην Τοπική Κοινότητα Δερβενίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 084/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 24.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη για την μετατόπιση ενός στύλου στην Τ.Κ. Στομίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 084/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 29.04.14
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην τοπική κοινότητα Λουτρού και τη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 6/04/2012

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: <>.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 24.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου Ζάχολης στην Τ.Κ. Ευρωστίνης-Ροζενών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 25.04.14
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Εβροστίνης – Ροζενών, οικισμός Κουμαριά
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 25.04.14
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Εβροστίνης – Ροζενών, οικισμός Κουμαριά
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2014 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 16.06.14
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην τοπική κοινότητα Εβροστίνης – Ροζενών, οικισμός Κουμαριά »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 17.06.15
 • Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που αφορά τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης