Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 100/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 05.05.14
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 07.05.15
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 02 Μαϊου 2017
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη μετατόπισης στύλου Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 100/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 27.04.18
 • Θέμα: «Έγκριση ΠΟΠ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 07.08.20
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Δ΄τριμήνου έτους 2019».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πιτσών – Α. Πιτσών στο Τ.Δ. Πιτσών τμήμα Ι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 22/05/2012

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2012».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.05.13
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 02.06.14
 • Θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή νέας άνω διάβασης Α207 » στην περιοχή Μελισσίου ( Χ.Θ.28+133) του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από την ΑΚΤΩΡ ΕΡΓΑ ΕΚΠΠΤ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 07.05.15
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Σιθωνία Χαλκιδικής από 7-9 Μαΐου 2015
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 05.05.17
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό Καρυωτίκων τοπικής κοινότητας Καρυάς».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 101/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 10.05.18
 • Θέμα: Συζήτηση επί του νομοσχεδίου του ΥΠ. ΕΣ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) – Κατάθεση προτάσεων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 07.08.20
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2020».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 101/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 22.09.20
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2020»
 • Αποφασίστηκε: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2020»

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης