Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 018/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 08.04.13
 • Θέμα: «Aντικατάσταση μέλους στην επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 018/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 13.02.14
 • Θέμα: Tροποποίηση προυπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 023/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 9/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2011»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 024/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 9/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2011»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 024/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 10.07.15
 • Θέμα: Αίτημα κ. Ταλέλλη Μιχάλη για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 025/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 9/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ , του έργου : « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(πρώην Δήμου Ευρωστίνης- αριθμ.μελέτης 285/2009)».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 025/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 26.03.13
 • Θέμα: «Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 026/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 9/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών του Δήμου για το έτος 2012».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 026/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 13.02.14
 • Θέμα: Tροποποίηση προυπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 026/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 26.05.15
 • Θέμα: Έγκριση μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΟ) ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ στις ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ, ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ & ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 027/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 22/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λαϊκή αγορά Ξυλοκάστρου, και το σχετικό αίτημα των Συμπολιτών (αίτημα της μειοψηφίας)».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 028/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 22/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Πρόταση μομφής κατά της Διορισμένης Προέδρου της ανενεργούς Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου» (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 028/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 13.02.14
 • Θέμα: Tροποποίηση προυπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 035/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 22/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας για συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 036/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 22/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης δ΄τριμήνου εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης