Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 048/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για οριστική διακοπή των εργασιών Β΄Φάσης της «Υπηρεσίας» : « Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφισταμένης μαρίνας, αξιοποίηση όμορων ακινήτων και δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου στο Δήμο Ξυλοκάστρου» Υποστήριξη της Προσ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 048/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 09.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 048/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 04.03.14
 • Θέμα: Περί ονομασίας οδού στην Τοπική Κοινότητα Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 049/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 04.03.14
 • Θέμα: Tροποποίηση προυπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 050/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Ευθύμιου Ανδρικόπουλου για πρόσληψη συνεταίρων στο δημοτικό κατάστημα του Τουριστικού Περιπτέρου Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 050/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 05.06.13
 • Θέμα: Tροποποίηση προυπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 050/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 04.03.14
 • Θέμα: Tροποποίηση προυπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 051/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 15.04.13
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων, κλπ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 051/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου μη ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 051/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 03.04.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ.17/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 052/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης σύμβασης για πυροπροστασία».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 052/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 03.04.13
 • Θέμα: «Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη <ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ>».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 052/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 15.04.13
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων, κλπ.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 052/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 10.03.14
 • Θέμα: Έγκριση διαγραφής ποσού κ.Καραβά- Βαφειάδου Ελένης προερχόμενο από τέλη ύδρευσης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 053/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: Έγκριση υπογραφής σύμβασης για την απομάκρυνση από κοινόχρηστους χώρους εγκαταλελειμμένων οχημάτων».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης