Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 059/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 06.03.14
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 060/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Συμμόρφωση με τη αριθμ.200/2010 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 060/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 10.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. ΓΕΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 060/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 20.03.14
 • Θέμα: «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ξυλοκαστρου – Ευρωστίνης έτους 2012».
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 061/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2012- Έγκριση προγραμματικής σύμβασης». Η
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 061/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 05.04.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 061/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 21.07.14
 • Θέμα: «Έκθεση πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2011-2012»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 062/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω λανθασμένων εγγραφών στη ΔΕ Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 062/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 10.04.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 062/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 14.05.14
 • Θέμα: «Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης- έγκριση δημοπράτησης –τροποποίηση προϋπολογισμού έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 063/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2012»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 063/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 10.04.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 063/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 09.05.14
 • Θέμα: Έγκριση δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 064/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 064/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 02.04.13
 • Θέμα: «’Eγκριση 1ου ΑΠΕ έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης