Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 064/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 07.05.14
 • Θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 065/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 065/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 02.04.13
 • Θέμα: «’Eγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 065/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 02.05.14
 • Θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση ΚΕΠ Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 066/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 066/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 02.04.13
 • Θέμα: «’Eγκριση 1ου ΑΠΕ έργου : ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 066/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 19.06.14
 • Θέμα: Περί πρόσληψης συνεταίρου και σύστασησς εταιρείας από το μισθωτή του δημοτικού καταστήματος στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 067/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Ορισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 067/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 02.04.13
 • Θέμα: «’Eγκριση 1ου ΑΠΕ έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 067/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 24.04.14
 • Θέμα: Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 068/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου στη επιτροπή του άρθρου 35 του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 068/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 29.05.14
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης - εσόδων εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Δ. τριμήνου έτους 2013»
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 069/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 31.05.13
 • Θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος για την απαγόρευση αμμοληψίας από τους ποταμούς περιοχής Αιγιαλείας».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 069/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 17.06.14
 • Θέμα: Αίτημα Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Πιτσών για παραχώρηση χώρου 15 τμ στην πλατεία του Ιερού Ναού για τοποθέτηση προκατασκευασμένου γραφείου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 070/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΛΗΝ ΠΕΟ)»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης