Συνεδρίαση 26/1/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 26/1/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1067 και ημερομηνία 21-1-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6)Κολοτούρος Λάμπρος 7) Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος 10) Κούκιος Κωνσταντίνος 11) Γκιόκας Γεώργιος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη 20) Καλύβας Παναγιώτης, 21) Νιάρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος , 23) Γιαννοπούλου Ιωάννα 24) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 25) Αλογογιάννη Πηνελόπη 26) Ζάρρος Ανδρέας .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσιος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 25/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Πανταζοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Δερβενίου (ΠΑ.ΠΟ.ΚΕ.ΔΕ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 26/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 27/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: «Περί έγκρισης δαπάνης εορτής πολιούχου Ξυλοκάστρου Αγίου Βλασίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.05.11
 • Θέμα: Δέσμευση ΚΑ προϋπολογισμού Δήμου 2011 για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Mετάθεση του χρόνου παράδοσης της Β φάσης της Υπηρεσίας : «Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μαρίνας αξιοποίηση όμορων ακινήτων και δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου στο Δήμο Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 33/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Αίτημα Δήμου για τροποποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 34/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Αίτημα μισθωτή δημοτικού ακινήτου, στη Μέση Συν.Τρικάλων, για πρόσληψη συνεταίρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 35/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Τ.Ε.Ο. Α.Ε .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 37/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 38/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής Εκποίησης-Εκμίσθωσης-Αγοράς-Μίσθωσης- Ανταλλαγής Κινητών και Ακινήτων, Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής Εκποίησης-Εκμίσθωσης-Αγοράς-Μίσθωσης- Ανταλλαγής Κινητών και Ακινήτων, Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 40/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης