Συνεδρίαση 26/1/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 26/1/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1067 και ημερομηνία 21-1-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6)Κολοτούρος Λάμπρος 7) Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος 10) Κούκιος Κωνσταντίνος 11) Γκιόκας Γεώργιος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη 20) Καλύβας Παναγιώτης, 21) Νιάρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος , 23) Γιαννοπούλου Ιωάννα 24) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 25) Αλογογιάννη Πηνελόπη 26) Ζάρρος Ανδρέας .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσιος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 41/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Τελών Παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων Εσόδων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 43/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών Επιτροπής Ορίων του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 44/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 45/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Oρισμός Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την Επισκευή και Συντήρηση και αγορά ανταλλακτικών των Οχημάτων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής Λαïκής Αγοράς Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής Λαïκής Αγοράς Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός επόπτη Λαïκής Αγοράς Δερβενίου για το Α΄Εξάμηνο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός επιτροπών για τη Χορήγηση Βεβαιώσεων στους Παραγωγούς Αγροτικών Προιόντων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου στη Επιτροπή Αυτοψίας Περιπτέρων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής για Γαλάζιες Σημαίες.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου <<Συντήρηση οδοστρώματος(λακκούβες) στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 57/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για το έτος 2011.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης