Συνεδρίαση 28/6/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 13/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 28/6/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20,30’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 12877 και ημερομηνία 24-6-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 19

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 15) Λογοθέτης Διονύσιος 16) Κολοτούρος Λάμπρος 17)Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20) Καλύβας Παναγιώτης 21) Νιάρρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος 23) Αλογογιάννη Πηνελόπη 24) Γιαννοπούλου Ιωάννα 25) Ζάρρος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:1)Αλογογιάννης Βλάσιος  2) Ανδρικόπουλος Βασίλειος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος.

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 195/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σαρανταπηχιωτίκων
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 197/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 198/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 199/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 201/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για « Άδεια χρήσης προγράμματος διαχείρισης δημοσίων έργων ΕΡΓΑ (SOFWAY PRODYCTS)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 202/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για « Άδεια χρήσης προγράμματος διαχείρισης δημοσίων έργων ΕΡΓΑ (SOFWAY PRODYCTS)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 203/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 204/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του υποέργου 7 Ανάθεση μελέτης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 425/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Έγκριση παραχώρησης των αρ. ΚΗΥ 5138 και ΚΗΥ 5140 αυτοκινήτων του Δήμου στη ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. για την λειτουργία των μονάδων ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης΄΄ και ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 452/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ , 1 ΠΚΝΤΜΕ και 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο « Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση Αγροτικών δρόμων ΤΔ Ν.Βρυσούλων-Ξανθοχωρίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης