Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (3313)

Συνεδρίαση 12/1/2011 (7), Συνεδρίαση 26/1/2011 (44), Συνεδρίαση 2/2/2011 (14), Συνεδρίαση 28/2/2011 (32), Συνεδρίαση 16/3/2011 (20), Συνεδρίαση 30/3/2011 (10), Συνεδρίαση 12/4/2011 (14), Συνεδρίαση 11/5/2011 (22), Συνεδρίαση 23/5/2011 (2), Συνεδρίαση 22/6/2011 (1), Συνεδρίαση 28/6/2011 (25), Συνεδρίαση 1/7/2011 (17), Συνεδρίαση 21/7/2011 (31), Συνεδρίαση 10/8/2011 (29), Συνεδρίαση 7/9/2011 (27), Συνεδρίαση 4/10/2011 (30), Συνεδρίαση 14/11/2011 (36), Συνεδρίαση 30/11/2011 (14), Συνεδρίαση 6/12/2011 (1), Συνεδρίαση 20/12/2011 (2), Συνεδρίαση 28/12/2011 (42), Συνεδρίαση 31/01/2012 (1), Συνεδρίαση 1/02/2012 (1), Συνεδρίαση 9/02/2012 (22), Συνεδρίαση 22/02/2012 (10), Συνεδρίαση 14/03/2012 (1), Συνεδρίαση 19/03/2012 (22), Συνεδρίαση 6/04/2012 (15), Συνεδρίαση 30/04/2012 (2), Συνεδρίαση 22/05/2012 (70), Συνεδρίαση 13/06/2012 (1), Συνεδρίαση 27/06/2012 (22), Συνεδρίαση 18/07/2012 (25), Συνεδρίαση 20/07/2012 (4), Συνεδρίαση 29/08/2012 (30), Συνεδρίαση 18/09/2012 (1), Συνεδρίαση 4/10/2012 (1), Συνεδρίαση 10/10/2012 (37), Συνεδρίαση 22/10/2012 (19), Συνεδρίαση 12/11/2012 (22), Συνεδρίαση 14/11/2012 (2), Συνεδρίαση 10/12/2012 (34), Συνεδρίαση 27/12/2012 (17), Συνεδριάσεις 2013 (313), Συνεδριάσεις 2014 (329), Συνεδριάσεις 2015 (352), Συνεδριάσεις 2016 (312), Συνεδριάσεις 2017 (316), Συνεδριάσεις 2018 (347), Συνεδριάσεις 2019 (228), Συνεδριάσεις 2020 (204), Συνεδριάσεις 2021 (91), Συνεδριάσεις 2022 (5)

Αριθμός Απόφασης 10-2021 ΑΔΑ: ΨΚ32ΟΚ1Θ-1ΕΖ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Μαϊου 2021
 • Θέμα: ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2021 ΑΔΑ: ΨΡΖ5ΟΚ1Θ-30Θ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Μαϊου 2021
 • Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2021 ΑΔΑ: 6ΛΕΔΟΚ1Θ-ΤΕΨ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Μαϊου 2021
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ «ΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13-2016

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2016

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13-2021 ΑΔΑ: ΩΙΝ0ΟΚ1Θ-ΛΙΤ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Μαϊου 2021
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14-2021 ΑΔΑ: ΩΙΗΤΟΚ1Θ-Ν36

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Μαϊου 2021
 • Θέμα: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15. 6471 .01
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 03.05.11
 • Θέμα: Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συναλλαγές του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15-2021 ΑΔΑ: 6Α44ΟΚ1Θ-ΕΥΩ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Μαϊου 2021
 • Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης 16-2021 ΑΔΑ: ΩΖΚΧΟΚ1Θ-ΧΓ8

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Μαϊου 2021

Αριθμός Απόφασης 2-2021 ΑΔΑ: Ω16ΣΟΚ1Θ-ΤΕΑ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ <<ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ>> ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4-2021 ΑΔΑ: Ψ3ΒΘΟΕ1Ρ-123

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021
 • Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ) ΤΗΣ ΔΗΚΕΞΕ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5-2021 ΑΔΑ: 6ΗΕΘΟΚ1Θ-37Δ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021
 • Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΦΕΑΣ ΑΜΚΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59/2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΕΡΓΑ ΕΚΠΠΤ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική είσοδο του Μελισσίου για ολοκλήρωση εργασιών στην KΔ K 206».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 9-2021 ΑΔΑ: 606ΚΟΚ1Θ-ΞΙΠ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 26 Μαϊου 2021
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης