Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 22 -10 -2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12.00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:

 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.24/2012   ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ   
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ
 3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΚΥΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ ΣΤΟΝ  κ. ΘΕΟΔΟΣΗ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 17 -10 -2012 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  12.00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ»  ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ ΣΤΗ Τ.Κ. Μ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 29/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ  ΤΗΣ ΒΛ. ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 3. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΛΑΣΤΡΑ ΣΤΗ Τ.Κ. ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ»  ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ  ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.» ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΕΧΑ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 10 -10 -2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 67/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΥΛΙΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 14 -09 -2012 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΥΕ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΠΟ  ΘΕΟΔΩΡΟ – ΝΕΚΤΑΡΙΟ  ΠΑΝΤΑΖΑΚΟ  ΣΤΗ Τ.Κ. Μ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ  «ΦΟΙΝΙΚΕΣ»  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΞΗ ΣΤΗ Τ..Κ.  ΣΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς : Τα Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 10 -08 -2012 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:


1.    Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρότασης τροποποίησης  ρυμοτομικού
      σχεδίου Ξυλοκάστρου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 27 -06 -2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010 με θέματα:
1.    Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σαρανταπήχου.
2.    Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ.Δερβενίου
3.    Συζήτηση σχετικά με την αριθ.27/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 15-05-12  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:  

 1. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντικατάσταση αυτού.
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση  του Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την εφαρμογή  κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Τ.Κ. Δερβενίου.
 4. Εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση  Κυκλοφοριακής ρύθμισης σε κοινοτικό δρόμο στη Τ.Κ. Στομίου


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 27-03-12 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα:

 1. Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ» από Μαρία Μεντζελίδη στη Τ.Κ. Σαραντάπηχου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 2. Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» από Ιωάννη Γκολφινόπουλο στη Τ.Κ. Λυκοποριάς του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί λήψης κανονιστικής απόφασης σχετικά με στάθμευση οχημάτων στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ


Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 19-03-12  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα: 

 1. Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια –σνακ Μπαρ – εστιατόριο» της εταιρείας «Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»  στη Τ.Κ. Μ.Σ. Τρικάλων  του Δήμου Ξυλοκάστρου –  Ευρωστίνης
 2. Εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο  περί  Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Αγίου Βλασίου
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί  Ετήσιας  έκθεσης πεπραγμένων 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Προς: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε σε συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 10-02-12  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ. που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα  με τα άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν. 3852/2010  με θέματα:  

1.    Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια –σνακ
      μπαρ» του  Κων/νου Ρίζου  στη Τ.Κ. Συκιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου –
       Ευρωστίνης
2.   Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  περί τροποποίησης  της αριθ.212/2006  
      Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 8

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης