Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 10 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 20 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης,  στις 21 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη περιοχή του Πύργου για την κατασκευή της νέας κάτω διάβασης Κ238 στα πλαίσια της κατασκευής της Ν.Ε.Ο .
 2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη περιοχή του Στομίου για τον αποκλεισμό  της υφιστάμενης κάτω διάβασης  στα πλαίσια της κατασκευής της Ν.Ε.Ο
 3. Έγκριση μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΈΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΟ) ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ , ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ & ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 17 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου στο    Ο.Τ.79
 2. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου στο    Ο.Τ.35 .
 3. Έγκριση απαγόρευσης ανάρτησης διαφημιστικών πανό στην πόλη του Ξυλοκάστρου
 4. Περί κοπής βραχυχίτωνων δέντρων στα πεζοδρόμια της οδού Π.Τσαλδάρη στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου.
 5. Προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΥΕ στη Τ.Κ. Δενδρού της κ. Δήμητρας Δουβίκα.
 6. Προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΥΕ στη Τ.Κ. Ρεθίου της κ. Ελένης Μενούνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης,  στις 17 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :

 1. Δέσμευση θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου στην οδό Αδαμοπούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 2. Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών  εμποδίων ασφαλείας καθώς και δέσμευση δύο θέσεων στάθμευσης μπροστά στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, λόγω προθεσμίας, στις 7 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

1.    Προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λόγω προθεσμίας, στις 13 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 , που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

 1. Καθορισμός χώρων στις τοπικές κοινότητες για προσωρινή εναπόθεση  αδρανών υλικών.
 2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. στο Δερβένι Κορινθίας της κ.Κοντοχριστοπούλου Μαρίας.
 3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. στη Ρίζα Κορινθίας της κ.Ασκληπίας Γόγολα .
 4. Αποκλεισμός  οδού  νότια της γέφυρας του ποταμού Σύθα   για τη κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Ξυλόκαστρο
 5. Κυκλοφοριακή ρύθμιση προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας άνω διάβασης Μελισσίου.
 6. Κυκλοφοριακή ρύθμιση προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας της οδού παράλληλα του Σύθα.
 7. Χορήγηση άδειας σε ιδιώτη για κατασκευή πεζοδρομίου στη Λυγιά.
 8. Αίτημα ΤΚ Ζεμενού για κοπή ξερού πλατάνου
 9. Μετατόπιση περιπτέρου στο Ξυλόκαστρο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λόγω προθεσμίας, στις 7 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

 • Περί ρύθμισης κυκλοφορίας λόγω εργασιών του έργου : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ  ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λόγω προθεσμίας, στις 3 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

 1. Περί ρύθμισης προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των εργασιών κατεδάφισης της κάτω διάβασης Κ217 στο Ξυλόκαστρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στις 3 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέμα:

 1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για το διάστημα έως 5.3.2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 5 από 8

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης