Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρχείο

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 058/2013

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για το έργο Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων και αγροτικών δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 059/2013

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων και αγροτικών δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1/2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδρίαση 10/1/2011

 • Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009
 • Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για τη διετία 2011-2012.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1/2014 ΑΔΑ: ΒΙ65ΩΞΠ-3ΔΙ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2014

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 106/2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδρίαση 18/7/2011

 • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού β΄ τριμήνου 2011 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 108/2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2020

 • Θέμα: Περί έγκρισης ή μη της αριθμ.5/2020 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗΚΕΞΕ με τίτλο « Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 109/2020

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2020

 • Θέμα: Περί έγκρισης ή μη της αριθμ.28/2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» με τίτλο « Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020» .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδρίαση 7/2/2011

 • Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009
 • Θέμα: Ορισμός δικηγόρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδρίαση 7/2/2011

 • Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων – προμήθεια γάλακτος του ΟΤΑ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2011

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδρίαση 2/3/2011

 • Θέμα: Περί καταχώρισης της απογραφής έναρξης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου και ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο αυτής.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 147/2013 ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΞΠ-ΩΞΡ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχυ δικαιολογητικών συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 153-158/2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2017

 • Σάββατο, 03 Σεπτεμβρίου 2016
 • Θέμα: Αποφάσεις 153-158/2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 169/2013

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχν. προσφοράς στο διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 180/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΞΠ-06Π

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Έγκριση πρακτικών προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 181/2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΣΩΞΠ-3ΡΩ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Συνεδριάσεις 2013

 • Θέμα: Λήψη απόφασης επί ένστασης ένωσης εταιρειών PRINTEC A.E – VIDAVO A.E. στο διαγωνισμό “Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου” και έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης