Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 17 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 12 Οκτωβρίου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

Ενημέρωση σχετικά με την παραλαβή των υλικών της θεματοφυλακής του 1ου λογαριασμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 7 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 27 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (παιδική χαρά - Ηρώον Ξυλοκάστρου).
 2. Ένταλμα προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
 3. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, αερισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 4. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών αποθήκης για επισκευή δικτύων άρδευσης (από το προσωπικό του Δήμου).
 5. Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση εργασίας για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για δημοτικό ακίνητο στα Σαρανταπηχιώτικα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Ανάκληση της αριθ. 145/2011 απόφασης Ο.Ε.
 2. Λήψη απόφασης επί ένστασης Ι. Στέβη και περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου
 3. Ανάκληση της αριθ. 5/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας, προς συμμόρφωση με το περιεχόμενο της αριθ. 74459/79/1985 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παιδική χαρά πλατείας Ηρώου Ξυλοκάστρου.
 5. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες μισθοδοσίας μεταταχθέντων υπαλλήλων από ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για απαλλαγή από πάγιο ύδρευσης.
 7. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΛΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ «ΕΡΜΗΣ».
 8. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση Νέου Γυμναστικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Λυκοποριάς.
 10. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Πανευρωστινιακός.
 11. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση ΜΑΟ Καμαρίου.
 12. Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποιήσεις προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 7-9-2011).
 13. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
 14. Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
 15. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων (πλην οχημάτων καθαριότητας).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 18 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί διενέργειας αναπλειστηριασμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πλατεία Ηρώου Ξυλοκάστρου).
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης εργασίας ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 4. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού β΄ τριμήνου 2011 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 5. Ένταλμα προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
 6. Ψηφίσεις πιστώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

 • Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ για παράταση προθεσμίας του έργου, κατόπιν και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. (συνεδρίαση 29-6-2011).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου.
 2. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση ΝΟΞ.
 3. Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποιήσεις προϋπολογισμού.
 4. Ψήφιση για άδεια χρήσης προγράμματος διαχείρισης δημοσίων έργων.
 5. Ένταλμα προπληρωμής για επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος του παραλιακού φωτισμού της Τ.Κ. Πιτσών.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 8. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωσης εισπρακτόρων του Δήμου.
 9. Ψήφιση για κινητή τηλεφωνία.
 10. Ψηφίσεις πιστώσεων.
 11. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών (κεραμικών, μεταλλικών, ξύλινων, συνθετικών) για μικροεπισκευές και συντηρήσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 15 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα (πλατεία Αγίου Παντελεήμονα).
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στα Σαρανταπηχιώτικα (αλσύλλιο).
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων του Δήμου.
 6. Ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή στις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας βάσει του Ν. 3852/10.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης
 8. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
 9. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ


ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 30 Μαΐου  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των απόψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της από 8-11-2010 προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου «Αποκατάσταση – ενίσχυση και ανάπλαση του κτιρίου των αποθηκών Φραντζή»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 19 από 19

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης