Έτος 2020 Αρχείο

Έτος 2020 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 9ΕΒΨΩΞΠ-ΩΙ0

Έτος 2020

  • Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ) ΑΔΑ: Ψ8Ν1ΩΞΠ-Λ5Σ

Έτος 2020

  • Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2020 ΑΔΑ: ΩΦΩ5ΩΞΠ-84Ζ

Έτος 2020

  • Κυριακή, 10 Μαϊου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2020 ΑΔΑ: 9995ΩΞΠ-670

Έτος 2020

  • Τετάρτη, 06 Μαϊου 2020

Αριθμός Απόφασης Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Φεβρουαριίου 2020 ΑΔΑ: ΨΕ9ΨΩΞΠ-ΥΔ2

Έτος 2020

  • Σάββατο, 09 Μαϊου 2020

Αριθμός Απόφασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έτος 2020

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης