Έτος 2016 Αρχείο

Έτος 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΜΥΩΞΠ-3Σ2

Έτος 2016

  • Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Αριθμός Απόφασης Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών - Ισολογισμού Δ' Τριμήνου 2016 ΑΔΑ: 73ΛΘΩΞΠ-ΛΞ6

Έτος 2016

  • Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθμός Απόφασης Τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού β΄τρίμηνο ΑΔΑ: 93ΛΣΩΞΠ-2Ξ1

Έτος 2016

  • Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016
  • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού β΄τρίμηνο

Αριθμός Απόφασης Τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού γ τρίμηνο

Έτος 2016

  • Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016
  • Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού γ τρίμηνο

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης