Εκκλησίες

Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι Χριστιανοί τελούσαν τη λατρεία τους σε ιδιωτικά σπίτια. Αργότερα έκτισαν μέσα στις πόλεις τα Κυριακά ή τους Ευκτηρίους οίκους, απλές, ευρύχωρες αίθουσες αφιερωμένες στη λατρεία. Έξω από τις πόλεις έκτισαν τα Μαρτύρια, πάνω στους τάφους των μαρτύρων της πίστεως, που αποτελούνταν από μία ημικυκλική αψίδα που περιέκλειε τον τάφο και από ανοιχτές στοές, για να μένουν οι πιστοί κατά την εορτή του μάρτυρα. Η συνένωση της μακράς αίθουσας (Κυριακό), της αψίδας και των κιονοστοιχιών των στοών (Μαρτύριο) δημιούργησε τον πρώτο τύπο ή ρυθμό του χριστιανικού ναού, που ονομάστηκε Βασιλική, από τα αντίστοιχα ρωμαϊκά δημόσια κτήρια που ονομάζονταν Basilicαe.

Η προσθήκη του τρούλου από τον 6ο μ.χ. αιώνα και στη συνέχεια το σταυρικό σχήμα που δόθηκε στο ναό δημιούργησε το Βυζαντινό ρυθμό. Ο ναός θεωρείται μικρογραφία του ουρανού και της γης.
Με τον τρούλο φανερώνεται η κάθοδος του Θεού στον κόσμο και με το σταυρό η σωτηρία και η ανύψωση του ανθρώπου στον ουρανό.

Οι ναοί κοσμούνται με ζωγραφικές παραστάσεις ή ψηφιδωτά. Οι ζωγράφοι ακολουθούν συγκεκριμένα σχήματα και τύπους που προέκυψαν από πολύπλοκες θεολογικές αναζητήσεις και καθιερώθηκαν από τις συνόδους. Σπουδαία αναγέννηση στη βυζαντινή ζωγραφική συντελείται στην εποχή των Μακεδόνων (9ος - 10ος αι.) συνεχίζεται την εποχή των Κομνηνών (11ος - 12ος αι., και φτάνει σε μεγάλη ακμή την εποχή των Παλαιολόγων (13ος - 14ος αι.).

Η άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση των βυζαντινών ναών είναι το ψηφιδωτό, που έχει τις ρίζες του στους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους. Το ψηφιδωτό, υλικό πολυτελείας σε σύγκριση με την τοιχογραφία, παρείχε σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς είχε μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσε την εντύπωση μεγάλης λαμπρότητας.

Οι ψηφίδες κατασκευάζονται από πέτρες, μάρμαρο, γυαλί χρωματιστό ή κεραμίδι. Όλα αυτά τα πολύχρωμα πετραδάκια τοποθετούνται πάνω στο φρέσκο σοβά με ανόμοια κλίση, έτσι ώστε να αντανακλάται πάνω τους το φως.
Σύμφωνα με την παράδοση, την τέχνη του ψηφιδωτού έφερε στην περιοχή μας μέλος της οικογένειας των Παλαιολόγων που εγκαταστάθηκε στον τόπο μας. Αν και οι περισσότερες εκκλησίες στην περιοχή μας εικονογραφούνται με τοιχογραφίες, κατά το 2ο μισό του 20ου αιώνα, έχει αναβιώσει η τέχνη του ψηφιδωτού.

Εκκλησίες


Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης