Δήλωση Γέννησης

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:10

Κάθε γέννηση που συμβαίνει ως γεγονός στα όρια του Δήμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
  2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
  3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, (αν πρόκειται για το 1ο παιδί) που ήδη υπάρχει από την τέλεση του γάμου των γονέων (Πολλές φορές η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αναφέρεται στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν διαβατήρια, μεταφρασμένα πιστοποιητικά ή μεταφρασμένο πιστοποιητικό γάμου.
Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 10 ημερών από τον τοκετό
Εκπρόθεσμη δήλωση: Από 11η ημέρα μέχρι και 100η παράβολο αξίας 4,5 €
Μετά την 100η ημέρα παράβολο αξίας 13,5 €
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

  • Αν πρόκειται για το 1ο παιδί και οι γονείς έχουν διαφορετικές οικογενειακές μερίδες πρέπει να κάνουν κοινή δήλωση για την δημοτικότητα του παιδιού μέσα στην προθεσμία δήλωσης της γέννησης (άρθρο 15 του ν. 3463/2006)
  • Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας μέσα στο 10ημερο από την γέννηση, το παιδί παίρνει την δημοτικότητα του πατέρα
    Διαβάστηκε 3669 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης