Δήλωση Γάμου

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:12

Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση τέλεσης γάμου από Ιερέα ή Δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)
  2. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους
  3. Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου , στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στη δήλωση τέλεσης γάμου

Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν διαβατήρια, μεταφρασμένα πιστοποιητικά
Προθεσμία δήλωσης: Εντός 40 ημερών από την τέλεση του γάμου
Εκπρόθεσμη δήλωση: Από 40-130 ημέρες παράβολο αξίας 4,5 €
Μετά τις 130 ημέρες παράβολο αξίας 13,5 €

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό γάμο, ο θρησκευτικός καταχωρείται είτε απ’ ευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ιερολόγηση) ή συντάσσεται σχετική έκθεση με απαραίτητο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική πράξη γάμου και στη συνέχεια στέλνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

    Διαβάστηκε 3815 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης