Δήλωση Θανάτου

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:32

Η Ληξιαρχική Πράξη θανάτου συντάσσεται ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
  2. Αστυνομική ταυτότητα, ΑΜΚΑ και Α.Φ.Μ. του θανούντος
  3. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος

Για αλλοδαπούς:

  1. Διαβατήριο
  2. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός

  • Αν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί, και μέχρι την 30η ημέρα, δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση
  • Μετά την 30η μέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ιδιοκτήτης Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού(ειδικά εξουσιοδοτημένος).

    Διαβάστηκε 3679 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης