Δήλωση Διαζυγίου

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:32

Η καταχώριση γίνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Για θρησκευτικό γάμο

  1. Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  2. Διαζευκτήριο της Αρχιεπισκοπής 

Για Πολιτικό γάμο

  1. Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης,
  2. Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης πιστοποιητικό για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων

Προθεσμία Δήλωσης: Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του διαζευκτηρίου από την Αρχιεπισκοπή ή από την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου
Εκπρόθεσμη δήλωση: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες παράβολο 4,5 €
αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες παράβολο 13.5 €

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι σύζυγοι ( ο ένας εκ των δύο) η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο(πάντα με επίδειξη ταυτότητας).

    Διαβάστηκε 3569 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης