Δήλωση Βάπτισης

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:38

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
  2. Ταυτότητα του δηλούντα

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης

Προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης
Εκπρόθεσμη δήλωση: Από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με παράβολο 4,50 €.
Μετά την 180η ημέρα, με παράβολο 13,50 €

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού

    Διαβάστηκε 3561 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης