Διορθώσεις Ληξιαρχικών πράξεων

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:40

Οι διορθώσεις στις ληξιαρχικές πράξεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 344/1976 και καταχωρούνται στο περιθώριο των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν.

Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
  3. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, (όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος)

  1. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν, λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό μητρώου αρρένων, κ.λ.π.

Για κάθε περίπτωση δίδονται οδηγίες από το Ληξιαρχείο

    Διαβάστηκε 3445 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης