Μεταβολές Ληξιαρχικών πράξεων

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:40

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης, βάσει ορισμένων για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Για κάθε μεταβολή, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τους υπόχρεους προς δήλωση των μεταβολών αυτών.

Οι μεταβολές αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και κυρίως είναι:

Διαζύγιο
Ακύρωση γάμου
Προσβολή πατρότητας
Αποκήρυξη τέκνου
Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
Δικαστική αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
Υιοθεσία
Λύση υιοθεσίας
Προσθήκη ή μεταβολή κυρίου ονόματος
Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος


Προθεσμία δήλωσης: μέσα σ ένα μήνα αφότου οι μεταβολές έλαβαν χώρα

Εκπρόθεσμη δήλωση: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες παράβολο 4,5 €
αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες παράβολο 13.5 €

    Διαβάστηκε 3795 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης